• +359 886 753023
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Консултантски услуги

ИК „Тендрил” ООД е специализирана фирма в областта на опазването, социализирането и представянето на културното наследство съобразно с реда и условията на Закона за културното наследство на Република България.

ИК „Тендрил” ООД съдейства професионално при съхранението и развитието на културното наследство, като консултира физически и юридически лица в областта на стратегическото планиране на културното наследство, археологическите проучвания, търговските инициативи с движими и недвижими културни ценности, музейната дейност, изложбена дейност, експлоатация на обекти - недвижими културни ценности.

ИК „Тендрил” ООД предлага дейности и решения при управлението на културното наследство в съответствие с националното законодателство, европейските и световни практики, като има за цел Вие ефективно и законосъобразно да управлявате своята движима и недвижима културна собственост.

Основните дейности на фирмата са:

 • Разработване на управленски документи в областта на културното наследство.
 • Анализ на потенциала на културното наследство;
 • Разработване на стратегии за управление и опазване на културното наследство;
 • Разработване на планове за създаване и развитие на туристически обекти;
 • Разработване на планове за туристически атракции;
 • Разработване на предложения за законодателни промени.

Теренни археологически проучвания.

 • Предварително проучване на терени за наличието на археологически обекти;
 • Подбор на изпълнителите на теренното археологическо проучване;
 • Специализиран инвеститорски контрол в хода на теренните археологически проучвания;
 • Подготовка на документация, организиране и провеждане на процедури свързани инвестиционни намерения.

Придобиване, експлоатация, строително-ремонтни дейности на сгради и терени със статут на недвижими културни ценности (НДКЦ).

 • Предварително документално проучване на сгради и терени със статут;
 • Консултации при извършване на сделки с НДКЦ;
 • Организира дейности по проектиране съобразно изискванията на ЗКН;
 • Организира провеждане на съгласувателни процедури на проекти съобразно ЗКН;
 • Консултира при подбор на специализирани фирми изпълнители при извършване на строително-монтажни работи (СМР);
 • Консултира при осъществяване на инвеститорски контрол при извършването на строително-монтажни работи (СМР);
 • Консултира при въвеждане в експлоатация на сгради и терени със статут.

Създаване, преобразуване и закриване на музейни институции.

 • Предварителен анализ на потенциал за създаване на музейна институция.
 • Процедури по създаване, преобразуване и закриване на музейна институция.
 • Анализ на дейността на съществуващи музейни институции.
 • Подбор на музейни специалисти.
 • Подбор и попълване на музейни фондове;
 • Съхранение на движими културни ценности;
 • Създаване и планиране на музейни туристически атракции;
 • Анализ на сигурността, решения за сигурността на ДКЦ (СОТ, ПБ);

Внос, износ и търговия на произведения на изкуството, антиквариат и предмети със статут на движими културни ценности (ДКЦ).

 • Консултира при подготовка на документи при внос, износ и търговски сделки;
 • Консултира и организира консервационно-реставрационни дейности;
 • Консултира при създаване на системи за сигурност на ДКЦ,
 • Консултира съхранение и условия на среда за вещи ДКЦ;
 • Консултира при издирване и връщане на незаконно изнесени вещи със статут на движими културни ценности;

Изложбена дейност на музеи и галерии. Внос, износ на изложби.

 • Анализ на възможностите за изложбена дейност за музеи и галерии;
 • Разработване на стратегии свързани с изложбена дейност на музеи и галерии;
 • Планиране на изложбена дейност.
 • Подготовка на документи за износ/внос на изложби;
 • Предлагане на възможности за изложбена дейност в страната и чужбина;

Посочените услуги ИК „Тендрил” извършва самостоятелно и/или във взаимодействие с доказани специалисти в направления история, археология, етнография, изкуствознание, музеология, архитектура, право, икономика, сигурност.

Нашите клиенти

Министерство на културата

Министерство на отбраната

Община Димово

Българско археологическо сдружение „Иван Венедиков”

Асоциация на търговците на произведения на изкуството

Пи Ен Ейдж ЕООД

Геотехмин ООД

Д-р Спийд АД