• +359 886 753023
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Да бъдеш римлянин в Мизия. Антропонимия и просопография на романизираното население в Горна и Долна Мизия (І-ІІІ век)

Product Code: Book-001

Price: 35.00 лв.

Книгата е просопографско изследване на населението с римски имена в провинциите Горна и Долна Мизия и проследява техния произход и ролята им в социалния и политически живот. Важна характеристика на изследването е инкорпорирането на просопографските сведения в историческия наратив в опит да се реконструират моделите на политическа и икономическа трансформация и „романизацията” в двете провинции. По този начин книгата е просопографски принос към бума от „elite-negotiation” модели, като представя значителната роля в процеса на социалната и политическа промяна на голяма част от провинциалното население.

Имената, особено императорските, са разглеждани не само статистически, но и съобразно местните и социални специфики на провинциите. Това позволява различните романизационни вълни да бъдат открити дори и сред носителите на най-популярните императорски имена „напр. Аврелиите). В хода на изследването бяха открити различни връзки между провинциалните семейства, което е важен принос към историята на романизираните общества и властовите отношения в тези провинции. Книгата очертава няколко важни периода на разглеждания процес – по времето на Антонин Пий и след началото на управлението на Септимий Север.

Важен принос в изследванията на „романизацията” е пълното изследване на наследените римски имена в повече от 200 семейства от двете провинции.
В Именните каталои са включени повече от 3000 лица от Горна и Долна Мизия. Това прави книгата първият пълен просопографско описание на романизираното общество в Горна и Долна Мизия.

Specification
Author: Kalin Stoev
Language: Bulgarian
Format: 200х294 (А4)
Publication Date: 2017
ISBN: 978-954-92809-2-0
Pages: 554
Доставката за цялата страна е безплатна!

За библиотеки и книжарници

Библиотеки
Трудът на учения е невъзможен без помощта на библиотекаря. Библиотекарите са ключови играчи във всеки изследователски процес. Ние сме благодарни за времето, което ни отделяте и ценим Вашия принос за научния прогрес, за това за нас е важно да улесним Вашата работа.
Отстъпки: при поръчка на 5 до 10 бройки от една книга библиотеките и книжарниците получават 10% отстъпка. Ако искате да поръчате повече от 10 бройки, моля, свържете се с нас на tendril@tendrilbooks.com

Ако организацията, която представлявате е регистрирана по ДДС моля, не забравяйте да дадете Вашия ДДС номер, когато изготвяте поръчката си.

Книжарници
Книжарниците са живата връзка между издателя и читателя. Ние високо оценяваме Вашата работа.

Отстъпки: отстъпката ни за книжарници е 20%.
Моля, не забравяйте да изпишете Вашия ДДС номер, когато изготвяте поръчката си.